دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02 رجب 1439
جستجو :
 اهداف مرکز

1- بومی سازی گایدلاین های معتبر و بروز دنیا در حیطه بیماری های غدد و متابولیسم
2- تبیین روش های مراقبت از بیماران غدد طبق آخرین استانداردهای مراقبتی جهان 
4- استخراج، ترجمه و نقادی آخرین مقالات معتبر دنیا در خصوص بیماری های غدد و متابولیسم
5- ارتقای دانش روز کادر پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی کشور در جهت بهینه سازی و ارتقای سطح کیفی ارائه خدمت به بیماران