يکشنبه 2 آبان 1400 - 17 ربيع الأول 1443
جستجو :
 اولویت های پژوهشی

1- گروه بیماری های دیابت :

             الف) دیابت نوع 2
              ب)  دیابت بارداری (GDM)
              ج)  دیابت نوع 1

2-  گواتر

3- ندول تیروئید

4- پرکاری و کم کاری تیروئید