يکشنبه 2 آبان 1400 - 17 ربيع الأول 1443
جستجو :
 عوامل خطر دیابت نوع 2

1- سابقه خانوادگی دیابت
2- عدم فعالیت بدنی
3- سن بالای 45 سال
4- چاقی و اضافه وزن
5- بالا بودن چربی و فشار خون
6- تولد نوزاد بالای وزن 4 کیلوگرم
7- دیابت بارداری

منبع :

American Diabetes Association / Standards of Medical Care in Diabetes – 2011 / diabetes care 2011 / ;34 suppl 1:S 11-61