چهارشنبه 17 آذر 1400 - 03 جمادى الأولى 1443
جستجو :
 علمی
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

برگزاری پانل تخصصی بومی سازی گایدلاین دیابت نوع 2 در بالغین

برگزاری پانل تخصصی بومی سازی گایدلاین دیابت نوع 2 در بالغین پانل تخصصی بومی سازی گایدلاین دیابت نوع 2 در بالغین با حضور متخصصین در مرکز مدیریت دانش غدد و متابولیسم در دو جلسه برگزار گردید.
يکشنبه 6 مرداد 1392